logo
 
?

регистрация европа казино

България има нужда от сериозна преоценка на публичните си идеологеми по отношение на видовете собственост – частна, държавна, общинска…

В продължение на половин век легитимна беше само държавната собственост, за благозвучие наричана „обществена“.

Частната собственост бе забранена и единствено „личната собственост“ в строго ограничени рамки бе допустима, освен държавната. народите с отчасти съхранена гражданска модерна традиция в централна Европа осъществиха преход след комунизма, през който създадоха оптимални за всяка страна съотношения на частна и публична собственост.

В Полша до днес 58 на сто от индустрията е в държавни ръце.

Чешката държавна компания ЧЕЗ „приватизира“ едно от трите енерго-разпределителни дружества в България.

В Германия 52 на сто от индустриалната собственост е държавна. се наложи алтернативна идеологическа визия за собствеността, преписана със запетаите от господстващата тогава неолиберална теория, според която държавата е „лош стопанин“ и цялата собственост трябва да се трансформира в частни ръце.

Мощна струя вода наля в мелницата на неолибералната идеология фактът, че през първите 6-7 години на прехода приватизацията у нас бе блокирана по политически причини – поради липса на съгласие за това как да бъде проведена.

Установи се модел на открит грабеж на държавната собственост, познат като „входно-изходна“ икономика.

Няколко бандитски групировки с червено-милиционерски произход взеха под контрол – чрез цесии и други тарикатски номера – държавната индустрия, продаваха й суровини на безбожно високи цени и изкупуваха продукцията й на безценица.

Така активите на българското стопанство бяха изсмукани и остана черупката на старите – и без това плачещи за модернизация заводи.

В съчетание с ограбването на банките и разрушаването на селскостопанските структури по идеологически причини – „ликвидация“, това оформи първия етап от разгрома на българското национално стопанство. кабинетът на Виденов стартира процеса на „масовата приватизация“, през който милиони наивни български граждани бяха подлъгани да си купуват акции чрез приватизационни фондове, оглавени от бандитските структури на висшата милиционерска номенклатура.

Тази номенклатура и до днес дояжда активите на до-разгромените индустриални и други дружества. държавната индустрия бе стигнала до такова плачевно състояние, че МВФ постави като условие за кризисно финансиране бързата приватизация на около 90 държавни индустриални дружества.