logo
 
?

зиг заг казино

Легендите са фолклорни митове и повечето от тях са от епохата на езичеството. А) бие го парата Б) мери парите си с кантар В) не струва пукната пара Г) текат му парите из ръкавите 15. А) “ Да се завърнеш в бащината къща” Б) “ Обесването на Васил Левски В) “Заточеници” Г) “Българският език” 16. Аз умирам и светло се раждам- разнолика, нестройна душа, през деня неуморно изграждам, през нощта без пощада руша.

Старобългарската дума език означава още и народ, което ще рече, че езичеството е религия, боговете на която се почитат от един народ. А) “Черна песен” Б) “Две души” В) „Сърце на сърцата” Г) “Сиротна песен“ 17.

Езическите богове покровителствали отделни съставки на подредения свят, винаги са много и тяхната съвкупност (всички богове) се нарича пантеон. Чудовището Хала Троеглава е отрицателен образ не само в легендите, а и в народните приказки.а. Ураганът развиваше все по-голяма скорост и горският пазач се страхуваше за животните в гората. Асфалтът беше положен навреме от пътния екип, който се грижеше магистралата да бъде в отлично състояние. Понеже старецът държеше ключа на кръчмата сам и сам отваряше и затваряше когато някой от къщата отиваше по работа в нея то Божан подозря че там крие парите си и почна да го следи. Коя е водещата тема в българската литература през 80-години на ХІХ в.?

В пантеона на българското езичество начело е Перун, който подобно на Зевс е вселенски господар и бог мълниеносец, а името му се е тълкувало като перящ (удрящ, блъскащ) своите противници или прегрешилите. Момчето недочуло точно какво му обясняват и не изпълнило правилно поставената задача. Недовиждащият човек бавно се придвижваше между срутените сгради. Стария човек не мислел, че ще е толкова трудно да се справи с документацията, която му изисквали в канцеларията. Без да коментираш повече, почни да си вършиш работата, която е твърде сложна, както сам разбираш.а. А) животът в българското село Б) героичното минало В) вълненията на индивида Г) социалните пороци 18.

До Перун се нареждал бог Хърс, свързан със Слънцето и с Месеца. Кой от изброените мотиви НЕ е обвързан със смисъла на стихотворението” Майце си” от Христо Ботев?

На трето място идвал Велес, който властвал над Земята и Водата. А) за скиталчеството Б) за синовния дълг В) за героичната саможертва Г) за клетвата 19.

Тримата били обединени във фигурата на бог Троян, чиято троичност съответствала на триглавото чудовище, противник (у-бог) на установения от тях ред в трите дяла на Вселената. От Дива, вилите и рождениците водят началото си образите на самодивите – самовили и орисниците-наречници във фолклора. Кое от следните твърдения е НЕВЯРНО за стихотворението “До моето първо либе”?

По външен вид чудовището изглеждало като крилат зверогущер и в народните песни се нарича Хала Троеглава, Сура Ламя, Люта Змейна. Първоначално името му означавало небе, но бил свързан и с огъня и за негов син смятали бога слънце Дажьбог. А) Любовта към жената е невъзможна в света на страданието.

С техните две имена старобългарските книжовници „превели“ имената на старогръцките богове Хефест и Хелиос. ” и за разлика от наказващия с мълнията Перун богът слънце дарявал своите с небесната топлина. Според древните вярвания бог Перун наказва с мълния прегрешилите. Децата се раждали от буци, които бог Род мята на земята. Б) Гласът на народната мъка заглушава любовната песен.

В пантеона е имало и богини – Дива, Коруна, и вили. Вярвали, че Род седи във въздуха и оттам мята на земята буци, от които се раждали децата, а рождениците били почитани със специални трапези. Из Предговор към „ Български предания и легенди, гатанки, пословици и благословии” а. В) Творбата е насочена към универсалните проблеми за свободата на човешкия избор. Коя от посочените творби НЯМА борческо-патриотична тематика? Кои опозиции са характерни за цикъла “Епопея на забравените” от Иван Вазов?

Кой от посочените фразеологизми е синоним на словосъчетанието 14.

Те с голям интерес разглеждаха платната, създадени в ранната младост на художника, и скулпторите от бронз. А) самолет – пилот Б) кораб – пасажер В) трамвай – ватман Г) автобус – шофьор 12. А) автентичен, истински, оригинален Б) активен, енергичен, пъргав В) беда, неволя, бедност Г) безсърдечен, жесток, строг 13.